Eğitim Fakültesi Dergisi & Eğitici Çizgi Romanlar

Eğitici Çizgi Romanların Disiplinler Arası İçeriklerinin Belirlenmesi ve
Okuduğunu Anlama Stratejilerine Uygulanabilirliği: Adam Olmuş
Çocuklar ile Kahraman Kadınlarımız Serisi Örneği
:

-Geliş tarihi: 03.03.2018 Kabul tarihi: 20.11.2018


Öğrenme ortamının belirleyici ögelerinden biri de materyallerdir. Materyaller öğrenme/öğretme
sürecinin nitelik kazanmasına ortam hazırlar. Bu bağlamda resim ve edebiyatın bileşiminden
oluşan eğitici çizgi romanlar öğrenme ortamı açısından son derece önemlidir. Bu çalışma sosyal
antropolog Suat Turgut’un Adam Olmuş Çocuklar ile Kahraman Kadınlarımız çizgi roman
setlerindeki eserler örneğinde eğitici çizgi romanların disiplinler arası içeriklerini belirlemek,
ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlama stratejilerini nasıl kullanabileceklerini görmek ve
kullanılan stratejilerin uygulanabilirliğini göstermek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada eğitici çizgi
romanlar hakkında kavramsal bir çerçeve oluşturulmuş; bu çerçeveye göre çizgi romanların
eğitim ortamındaki yeri üzerinde durularak disiplinler arası olanakları vurgulanmıştır. Çalışma
kapsamında incelenen çizgi romanlar belirlenen çerçevede çözümlenerek sınıflandırılmıştır.
Çalışma betimsel bir araştırma olup, verilerin analizinde doküman incelemesi ve içerik analizi
tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda Adam Olmuş Çocuklar ile Kahraman
Kadınlarımız çizgi roman setlerinde yer alan metinlerin disiplinler arası içerikler bakımından
oldukça zengin olduğu belirlenmiştir. Bu çizgi romanların disiplinler arası anlayışla ele
alındığında öğrenme/öğretme sürecine işlevsel anlamda katkı sunabileceği görülmüştür. Buna
ek olarak çalışmada eğitici çizgi roman setlerinin uygulanmasında yardımcı olacak okuryazarlık
stratejileri de sunulmuştur. Yapılan uygulamalar sonucunda öğrencilerin en başarılı olduğu
öğretim stratejisinin Ne Biliyorum? Ne Öğrenmek İstiyorum? Ne Öğrendim? (K-W-L) olduğu
belirlenmiştir. Öğrenme ortamında uygulanması en güç öğretim stratejisinin TİÖD Okuduğunu
Anlama Stratejisi (POSSE) olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular ışığında eğitici çizgi
romanlara ilişkin öğretmenlere, araştırmacılara, yayınevlerine yönelik öneriler sunulmuştur.

-Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Tokat, Turkey;
[email protected]

Tek Tıkla Sipariş
1
Tek Tıkla Sipariş
Kolayca sipariş verebilir, sorularınızı sorabilirsiniz.